Opslag

De opslagloods van Muezerie BV in Den Haag met ruimte voor opslag van 200 zeecontainers

Opslag inboedel en archieven.

Wij beschikken over opslagloodsen met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 1600 m² waarin houten kisten en containers kunnen worden geplaatst. De kisten of containers kunnen ook direct aan huis geladen en gelost worden. De meest gekozen wijze van opslag zijn houten opslagkisten, omdat er geen condensvorming in houten kisten ontstaat. (Bij aluminium/stalen containers bestaat dit gevaar wel.) De minimale loodstempratuur is 12-15 graden Celsius.

Uw inboedel en/of archieven zijn vierentwintig uur / zeven dagen per week elektronisch en tegen brand beveiligd.

Opslag inboedel en archieven

Ook beschikken wij over stellingopslagruimte voor archieven. Hier wordt privacy en veiligheid van uw archief gewaarborgd.

Verzekering

Uw goederen zijn tijdens de opslag niet automatisch verzekerd. Wij adviseren u een all-risk verzekering af te sluiten. Hiervoor kunt u ook bij ons terecht.